Com associar-se a l’AMPA

Anualment s’estableix una quota per família.
Pel curs 2019-2020 la quota serà de 25 €, que es farà efectiva en el mes d’octubre, mitjançant domiciliació bancària o, si preferiu, també la podreu fer efectiva al Racó de l’AMPA. Totes les famílies a l’entrar a l’escola poden formar part de l’AMPA, i també ser membre de la Junta.

Només cal omplir i firmar la butlleta de soci/sòcia i dipositar-la a la bústia del Racó de l’AMPA o si preferiu podeu enviar-la per correu electrònic a ampa@culturapractica.cat.

Scroll to Top