Qsport ofereix condicions especials*  als alumnes de l’escola Creixen Terrassa.

*Per accedir a aquestes condicions, els alumnes han de ser socis de l’AFA i tenir la quota al corrent de pagament.

Els cursos a Qsport s’organitzen en  períodes de 4 trimestres que van repartits en els següents mesos:

  • Setembre: mes de prova per a tothom (menys les noves incorporacions que s’afegiran la setmana del 15 de setembre). Abonant 1⁄2 mes.
  • Octubre, novembre, desembre. o Gener, febrer, març
  • Abril, maig, juny.
  • Juliol (optatiu)

Al finalitzar el curs, si aquests infants no es donen de baixa, automàticament comencen l’1 de setembre del curs següent.

Els infants poden escollir el dia i la franja horària que volen fer el curs de natació, d’aquesta manera el ventall de possibilitats és més ampli. Així doncs, el dia de piscina, ja no serà exclusivament el DIJOUS. Fins i tot es pot optar per fer el curs en dissabte.

Cada infant tindrà una targeta identificativa que li donarà pas al seu curs (amb el previ pagament de 6€ de dipòsit que seran retornats al fer-ne la baixa).

La nostra metodologia d’ensenyament, és per nivells i no per edat, cosa que ens proporciona que els grups siguin més homogenis. Nivells (de més petit a més gran):

 • Vermell: Adaptació al mitjà aquàtic.
 • Taronja: Autonomia dins l’aigua.
 • Groc: Control del propi cos.
 • Verd: Coordinació del moviment i la respiració en estils crol i esquena.
 • Blau: Tècnica dels estils
 • Blanc: Resistència i efectivitats dels estils

Novetats:

 • Classes de 45 minuts, per motius de neteja i desinfecció de l’instal·lació.
 • A dia d’avui s’estan prenent les següents mesures: a l’entrada del centre rentat de mans, neteja de sabates  i pressa de temperatura. Segons com vagi tot al setembre, aquestes mesures continuaran. Igual que les distàncies de seguretat.
 • Entrada amb la tarjeta pel carrer St. Gaietà, 107.
 • Un únic acompanyant per nedador/a.

Segueixen el calendari laboral, això vol dir que si no és festiu, els infants tindran classe. No es regeixen pel calendari escolar.

La inscripció s’ha de fer directament a Qsport, indicant que pertany a l’AFA de l’escola Creixen Terrassa.

Cost del curs: 30,50€/mes (que representa un 10% de descompte sobre el preu de la resta d’alumnes). Cal demostrar que l’infant pertany a l’afa de l’escola.

No hi ha cap cost en concepte de matricula

Quan el grup arribi a 10 infants, es tancarà el nivell

Tenim una reserva de 35 places.

Més info a: Qsport_Curs_Escolar_2021_2022

Aprofitem per agrair-vos la confiança dipositada en nosaltres.

Shopping Cart
Scroll to Top