Assamblea General Ordinària

Benvolgudes famílies:

Us comuniquem que el proper dia DIJOUS dia 21 de NOVEMBRE de 2019, a les 20:30 h en primera convocatòria i a les 20:45 h en segona convocatòria, tindrà lloc al racó de l’Ampa, C/ Sant Pere, 38,  l’Assemblea General Ordinària anual de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola Cultura Pràctica.

Us animem a intervenir‐hi activament. L’Assemblea és una excel·lent oportunitat per conèixer les activitats de l’Associació en el curs que hem acabat, així com l’estat de comptes de l’associació, i participar en la definició del plà de treball del curs que hem començat. Volem proposar-vos un debat ric i plural on tothom pugui proposar millores en benefici dels nostres fills/es.

Ordre del Dia:

  1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’any 2018.
  2. Altes i baixes membres de la Junta
  3. Memòria de les activitats del Curs 2018-2019
  4. Presentació de les activitats 2019-2020
  5. Estat de comptes del curs 2019-2020
  6. Pressupost 2019-2020
  7. Debat i aprovació de les Propostes del Pares (1)
  8. Precs i preguntes

Agraïm la vostra atenció i us encoratgem a participar‐hi amb la vostra presència i suport.
Us saludem afectuosament,

JUNTA AMPA CULTURA PRÀCTICA

NOTA: (1) Les propostes a què es refereix el punt 7 s’han d’haver lliurat a la Junta de l’Ampa en un sobre tancat com a molt tard el DIVENDRES dia 15 de novembre. Cal fer constar nom i cognoms de la persona que fa la proposta, telèfon de contacte i el curs que està fent el vostre fill/a.

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt