Condicions d’ús


CONDICIONS D’ÚS GENERALS

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el lloc web https://afacreixenterrassa.cat és titularitat de AFA Escola Creixen Terrassa amb domicili social en Carrer Sant Pere 36, 08021 Terrassa amb CIF G59508291.

CONDICIONS DE COMPRA I CONTRACTACIÓ

Les presents Condicions descriuen els termes aplicables als serveis i continguts oferts a través del lloc web https://afacreixenterrassa.cat i regulen les relacions jurídiques entre AFA Escola Creixen Terrassa i el client.

L’accés a la web és de caràcter lliure i gratuït, la utilització del web suposa l’acceptació sense reserves de la totalitat de les Condicions d’ús. Si no estiguessis d’acord amb aquestes condicions has abstenir d’utilitzar aquesta pàgina.

La visita a el lloc eCommerce per part de l’usuari s’ha de fer de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, les presents Condicions i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Syrah Gastroshop (AFA Escola Creixen Terrassa) o qualsevol una altra persones física o jurídica.

L’ús de qualsevol dels continguts d’el lloc Web amb finalitats que siguin o puguin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per Syrah Gastroshop (AFA Escola Creixen Terrassa) a el lloc eCommerce o als seus continguts.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables a l’comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: “Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys”.

El lloc web i els productes i serveis oferts per AFA Escola Creixen Terrassa està dirigit a majors d’edat amb la capacitat jurídica suficient per poder quedar vinculat per aquestes Condicions d’Ús. És possible que la utilització de certs serveis o la contractació d’alguns béns o serveis estiguin subjecte a condicions especials complementàries que requeriran el consentiment exprés i que prevaldran en tot cas sobre les presents condicions generals.

A continuació s’exposa el document contractual que regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web https://afacreixenterrassa.cat llicenciat a AFA Escola Creixen Terrassa. L’acceptació de el present document comporta que l’usuari:

Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.
Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través de la pàgina web https://afacreixenterrassa.cat de prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

IDENTITAT DE LES PARTS

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’usuari és AFA Escola Creixen Terrassa amb domicili social en Carrer Caamí Fondo 25-27, 08221 Terrassa amb CIF G59508291 i amb telèfon xx xxx xx xx , i d’una altra, l’usuari, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a prestador. Per accedir i utilitzar el servei de compra en línia, ha d’haver assolit la majoria d’edat establerta per l’ordre jurídic vigent a Espanya.

OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra venda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en que aquest realitza el procés de contractació online.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través de la pàgina web, d’un producte o servei concret.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

El procediment de contractació podrà ser realitzat en l’idioma català. En cas que pogués dur-se a terme en un altre idioma serà indicat abans d’iniciar el procediment de contractació.

L’usuari per poder accedir als serveis oferts pel prestador, s’haurà de donar d’alta a través del lloc web https://afacreixenterrassa.cat mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar a l’prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o de l’possible accés per un tercer no autoritzat , de tal manera que aquest procedeixi a el bloqueig immediat.

L’usuari no podrà triar com a nom d’usuari paraules que tinguin com a fi, el confondre a altres per identificar a aquest com a membre integrant de prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei oa les exigències de la moral i bons costums.

Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix ​​l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

Seleccioneu el / s producte / s que més li interessa i premi a “Afegeix a l’cistella”

Un cop hagi acabat de triar els productes, premi a confirmar a la secció de l’cistella
Entreu o creu un compte d’usuari
Consulteu, afegiu i / o confirmi l’adreça d’enviament
Revisi i confirmeu les dades de la compra
Feu el pagament mitjançant una de les opcions disponibles
En tot cas la plataforma de contractació de l’prestador informarà a l’usuari, un cop finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del producte o servei contractat.

HORARI PER FER LA MEVA COMPRA: Disposa de 24 hores a el dia 365 dies l’any per fer la seva compra, des de qualsevol ordinador amb accés a Internet complint els requisits tècnics especificats.

FORMA DE PAGAMENT

L’adquisició de serveis o productes a través de https://afacreixenterrassa.cat permet les següents formes de pagament:

Pagament amb targeta de dèbit o crèdit a través de Stripe.

PREUS

Els preus dels productes són els indicats en la descripció que se’ls adjunta. Els preus són «PVP». Tots els preus indicats en la descripció de producte s’expressen en la moneda Euro (€) i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

LLIURAMENT DE COMANDES

El lliurament consisteix en una descàrrega d’un codi qr que fa les funció de carnet del AFA, en format .jpg. Un cop es realitzi la compra es generarà el QR per descarregar. Quan rebi el client rebi el email informant de que el QR ja està disponible, haurà d’accedir a l’apartat EL MEU COMPTE / COMANDES /VISUALITZA LA COMANDA. Sota de les dades de facturació trobarà un enllaç per descarregar el QR.

PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al lloc web https://afacreixenterrassa.cat i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase de la mateixa. El client assumeix que en tot cas la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

Tot pagament realitzat a l’prestador comportarà l’emissió d’una factura a nom de l’usuari registrat. Aquesta factura serà enviada a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà enviar-la via correu electrònic a l’adreça de correu electrònic afa@creixenterrassa.cat

DRET DE DESISTIMENT

L’usuari disposarà d’un termini de 14 dies hàbils comptats a partir de la data de recepció del producte per a la devolució del mateix. En tot cas el producte ha de ser retornat en el seu embalatge original i sense que s’hagi retirat el precinte del producte i en perfecte estat.

Llevat que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament seran assumits per part de l’usuari. Si la causa de la devolució fos que l’article retornat és defectuós o no correspon al sol·licitat en la comanda, AFA Escola Creixen Terrassa correrà amb les despeses de la devolució i nou enviament. Queden exceptuats de el dret de desistiment dels contractes de subministrament de productes confeccionats conforme a les especificacions de l’consumidor i usuari o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

Per a qualsevol anomalia en la comanda haurà d’informar prèviament per correu electrònic a la següent adreça: afa@creixenterrassa.cat

D’aquesta manera, amb l’ordre de recollida de la seva comanda i podrem dur a terme un control exhaustiu de la devolució.

El reemborsament dels seus diners s’efectuarà en un termini màxim de trenta dies, si bé la majoria dels reemborsaments s’efectua en deu dies. Preguem inclogui tots i cada un dels elements i embalatges que li han estat subministrats.

SEGURETAT EN LES TRANSACCIONS

L’objectiu de sol·licitar les seves dades ens permet tramitar la seva comanda, AFA Escola Creixen Terrassa garanteix que les seves dades viatgen en una connexió segura, encriptada i protegida segons protocol SSL.

GARANTIES APLICABLES

Tots els productes oferts a través del lloc web https://afacreixenterrassa.cat són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari en la seva descripció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals de domicili de l’usuari.

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, el prestador i l’usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A l’acceptar els termes de servei dones a entendre que coneixes la política de privacitat de Syrah Gastroshop (Anotnio García García) i l’acceptes sense reserves. Pots consultar aquí la política de privacitat

AVÍS LEGAL

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web https://afacreixenterrassa.cat que ha estat llicenciat a AFA Escola Creixen Terrassa (Syrah Gastroshop) per part de Kreamedia (David Gimenez Escude)

La navegació pel lloc web de Afacreixenterrassa.cat li atribueix la condició d’usuari de la mateixa i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia per part de AFACREIXENTERRASSA.CAT (AFA Escola Creixen Terrassa) en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir amb atenció el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte de la pàgina web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de l’trànsit i el present Avís Legal, i respondrà davant AFA Escola Creixen Terrassa o davant de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i pot Syrah Gastro Shop (AFA Escola Creixen Terrassa) denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

IDENTIFICACIÓ

AFACREIXENTERRASSA.CAT (AFA Escola Creixen Terrassa) en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

El seu titular és: AFA Escola Creixen Terrassa
CIF G59508291
Telèfon: xx xxx xx xx
El seu domicili Carrer Sant Pere 36 – 08221 Terrassa

COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: xx xxx xx xx
E-mail: afa@creixenterrassa.cat
Adreça postal: Carrer Sant Pere 36 – 08221 Terrassa
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Syrah Gastro Pub (AFA Escola Creixen Terrassa) es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment excepte el telèfon.

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt