ACTIVITATS ESPECIALITZADES (migdia)

Dilluns: TEMPS DE DESCONNEXIÓ
P4 – 1er
Horari: 14:00 a 15:00h.

Dimarts: TALLER DE PINTURA.
1er – 6è
Horari: 14:00 a 15:00h.

Dimecres: ESCACS
2on – 6è
Horari: 14:00 a 15:00h.

Dijous: FOTOGRAFIA
6è – 1er ESO
Horari: 14:00 a 15:00h.

Són activitats educatives per tal que els infants reforcin les competències curriculars i extracurriculars,
alineades amb el Projecte Educatiu del Centre. Totes les activitats les imparteixen professionals amb
formació superior i especialitzada en l’activitat de la seva competència.

Temps de desconnexió: Taller de relaxació, meditació i iniciació el ioga per infants.
Escacs: És una activitat de joc recreatiu entre dos infants. L’ensenyament del raonament lògic aplicat als escacs serveix per aprendre a prendre decisions, acostumar-se a preveure les conseqüències abans de fer els actes, despertar la imaginació i educar la voluntat.
Fotografia: Els brindarà la confiança necessària perquè puguin destacar-se i despertaran de tant en tant una manera com l’altra la seva creativitat, interès i potencial, dins del món de la imatge.
Taller de pintura: Es desenvolupen temes infantils per a introduir tècniques pictòriques com el color i les seves tonalitats, les formes, la pinzellada, el volum, la perspectiva, etc.

CREIXEMENT

P3 – 4rt
Horari: 17:00 a 18:00h.

L’espai CreixeMent és un espai a on els infants podem fer activitats diverses amb una orientació lúdica i
educativa. Es realitza una activitat diària diferent cada dia, adaptant la seva programació als interessos i
inquietuds dels infants que hi participen. Afavoreix al mateix temps la conciliació de la vida laboral i familiar,
amb una inscripció oberta i adaptada a les necessitats d’ampliació horària i l’ús esporàdic del Servei. Exemple
activitats que s’alternen segons interessos infants P. Científics, Ball,Teatre,Psicomotricitat

Àmbit activitats Artístiques d’Expressió
Teatre: Aquest taller vol usar com a mètode d’aprenentatge l’aspecte lúdic del teatre. L’activitat es
basa en el treball de grup, on els participants podran desenvolupar les capacitats de coordinació,
escolta, confiança complicitat amb els companys. També està previst treballar la concentració, la
imaginació, la sensibilitat, el ritme, l’espai i el propi cos.
Ball modern: Té molta flexibilitat per poder-lo fer servir com a eina per aconseguir altres objectius.
Són múltiples les funcions que per si mateix té ballar i les coses que podem fer amb aquestes eines
màgiques. Juguem amb la música i el ball on els infants podran desenvolupar les capacitats de
coordinació, escolta, confiança i complicitat amb els companys i companyes.
Àmbit activitats Científiques i d’Experimentació
Petits científics: Aquest taller té com a objectiu descobrir el gran món de la natura a través de
diferents perspectives, anant de la visió microscòpica a la macroscòpica, treballant amb diferents
ritmes per tal d’obtenir resultats òptims.
Àmbit activitats Lúdiques Esportives
Psicomotricitat: Activitat d’educació física on es treballa el moviment corporal a través de jocs
col·lectius. Es treballa el control de moviment, la coordinació global i segmentària, l’equilibri i
l’orientació en l’espai i en el temps.

JUGA I APRÈN


Dilluns: PATINATGE
1er – 6è
Horari: 17:00 a 18:15h.


Dimarts (p5 a 2on) Dijous (3er a 6è): CUINA

Horari: 17.00 a 18.15h.

Juga i Aprèn és un programa d’activitats extraescolars als centres educatius que potencia les activitats
extraescolars des de la vessant educativa. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del
lleure i amb experiència i/o titulació en l’extraescolar que imparteixen.

Àmbit activitats Lúdiques Esportives
Patinatge: Un esport que conjuga tècniques esportives amb facetes artístiques, gimnàs, atletisme,
música, coreografia, interpretació i ball. Un esport que es pot practicar individualment o en grup. És un
esport on es treballa l’elasticitat, el fons i el ritme.
Àmbit activitats Científiques i d’Experimentació
Cuina: És un taller sobre l’elaboració de receptes saludables basat en un model de salut i que inclou
aspectes socials i ambientals. En la realització de les receptes es té en compte una de les dietes més
sanes i reconeguda arreu del món, la dieta mediterrània.

ESCOLA ESPORTIVA

MULTI-ESPORT:
P5 – 2on
Dimarts i Dijous de 17:00 a 18:15h.

Escola de Fútbol
3er – 4rt Prim: Dll i Dm 17:00 a 18:15h.
5è – 6è Prim: Dt i Dj 17:00 a 18:15h.
2on – 6è: Dll i Dm 17:00 a 18:15h.
1ESO – 4ESO: Dt i Dj 18:15h a 19.30h.

ATLETISME:
1ESO – 4ESO: Dll i Dm 18:15h a 19.30h.

L’eina Cooperativa treballa conjuntament amb el Cooperatiu Atlètic Terrassa per al disseny i realització de les
activitats esportives, amb un equip d’entrenadors/es qualificats, amb la titulació bàsica de Monitors d’Esports
d’Equip, i la titulació específica del seu esport de referència. L’equip està dirigit per un monitor/a i compta
amb el suport i la supervisió d’una Direcció Tècnica que dona suport per a la preparació física i tècnica dels
infants.

Àmbit activitats esportives
Futbol:* Els objectius principals consistiran en educar i inculcar valors i hàbits a través de la pràctica
esportiva del Futbol.
· Multiesports: Mitjançant un conjunt d’activitats esportives i la pràctica d’exercicis i jocs, treballarem
habilitats i destreses pròpies d’alguna modalitat esportiva, sense arribar a ser cap esport determinat.
Atletisme: Experimentar el moviment, la velocitat i el control del cos. Desenvolupar les habilitats
motrius i cognitives a través d’exercicis on la velocitat i la tècnica siguin protagonistes.

*Competicions: El calendari dels partits s’informarà a començament de curs, un cop el Consell Esportiu tingui
el calendari de les Lligues. Les competicions es faran de manera setmanal. És important que les famílies
assisteixin a les competicions. Tingueu en compte que l’objectiu de les competicions és fer gaudir els infants i
aprendre a competir de manera saludable.

Per a més informació de les activitats de l’Eina Cooperativa:

Info_Extraescolars_CREIXEN_EDUCACIO_21_22

Podeu contactar amb l’Eina al tlf: 93 736 47 22

Shopping Cart
Scroll to Top