ACTIVITATS ESPECIALITZADES (migdia)

Dilluns: TEMPS DE DESCONNEXIÓ
P3 – P5
Horari: 14:00 a 15:00h.

Dimecres: ESCACS
1er – 6è
Horari: 14:00 a 15:00h.

Són activitats educatives per tal que els infants tinguin una estona de lleure als migdies, abans
o després de dinar. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del lleure i amb
experiència i/o titulació en l’extraescolar que imparteixen.

Temps de desconnexió: Taller de relaxació, meditació i iniciació el ioga per infants.
Escacs: És una activitat de joc recreatiu entre dos infants. L’ensenyament del raonament lògic aplicat als escacs serveix per aprendre a prendre decisions, acostumar-se a preveure les conseqüències abans de fer els actes, despertar la imaginació i educar la voluntat.


CREIXEMENT

P3 – 2on
Horari: 17:00 a 18:00h.

L’espai CreixeMent és un espai a on els infants podem fer activitats diverses cada tarda a la
vegada que es treballaran diferents objectius educatius en el món del lleure. També
objectius que l’escola i del seu Projecte Educatiu. Exemple balls, petits científics, jocs esportius, teatre, etc. S’ofereix una activitat diària diferent cada dia, fent una roda de
tallers/activitats. És una activitat lúdica on es permet els esporàdics. Es dona una
programació de les activitats que es realitza.

ESCOLA ESPORTIVA

MULTI-ESPORT:
P5 – 2on
Dies: Dimarts i Dijous de 17:00 a 18:15h.

L’activitat multiesportiva es realitza amb la idea de no especialitzar al nen/as en cap esport concret sinó que puguin gaudir d’una pràctica esportiva variada i no competitiva per què quan siguin més grans puguin escollir aquell esport que els hi agrada més.

A través del Consell Esportiu del Vallès Occidental els nostres alumnes participaran els dissabtes per completar l’activitat en diferents esports d’equip: Mini fútbol, mini bàsquet, min voleibol, i esports individuals d’Atletisme, cross, natació i orientació.

ESCOLES ESPORTIVES DE FÚTBOL:

Equips destinats a aprendre a jugar en equip, conèixer i respectar les regles del joc. Conduir la competitivitat amb esportivitat. Durant el curs participaran a les diverses lligues organitzades pel Consell Esportiu amb altres escoles els dissabtes al matí.

Escola de Fútbol
3er – 4rt Prim: Dll i Dm 17:00 a 18:15h.
5è – 6è Prim: Dt i Dj 17:00 a 18:15h.
1er – 4rt ESO: Dt i Dj 18:15 a 19:30h.

Per a més informació de les activitats de l’Eina Cooperativa:

Info_Extraescolars_CREIXEN_EDUCACIO_20_21

Podeu contactar amb l’Eina al tlf: 93 736 47 22

Scroll to Top