Què és l’AFA

L’AFA és una associació sense ànim de lucre de tots, pares i mares que formem part de l’escola, amb l’objectiu de contribuir a la millora de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles.

Alguns d’aquests pares i mares s’ofereixen de forma voluntària per poder realitzar i desenvolupar tasques i serveis dins del marc escolar i extraescolar, en definitiva ser el principal interlocutor dels mestres i l’equip Directiu de l’escola, per a tractar temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.

Per més informació, podeu llegir els estatuts de l’AFA.

Qui som i a qui representem?

L’AFA, per tal de ser representada, compta amb la Junta de l’AFA escollida democràticament cada cinc anys pels propis socis, essent aquests els vostres representants legals davant els òrgans municipals, directius del centre i docents. Aquesta Junta es basa en el diàleg, i és el pont entre l’escola i totes les mares i pares. S’encarrega de dur a terme totes les propostes lúdiques que es puguin fer per enriquir l’estada dels vostres fills i filles a l’escola.

D’altra banda remarcar que cap membre de la junta no rep cap compensació econòmica, col·laborem, segons les nostres possibilitats, i oferim tot el que està en el nostre abast per millorar el funcionament de l’escola i tenir la satisfacció de formar part de la comunitat educativa, ajudant amb les nostres decisions a que tots els pares es sentin identificats.

Com funcionem? Per què cal contribuir?

L’AFA funciona a partir d’una petita quota anual que paguen les famílies i que serveix per organitzar i portar a terme una sèrie activitats: esportives, tallers, conferències, jornades familiars, col·laborar i participar en les festes grans que cada any fa l’escola i en les altres activitats i propostes que van sorgint durant el curs, posant el nostre gra de sorra perquè tot funcioni bé.

Per aquest motiu necessitem la vostra col·laboració econòmica, per poder tirar endavant tots aquests projectes, dels que sens dubte, tots en veurem els resultats, i sobretot els nostres fills/es.

La quota és anual i està estipulada en 25 € per família. Pertànyer a l’associació permet també obtenir interessants descomptes en les activitats que porta a terme la nostra AFA. El seu pagament es pot satisfer mitjançant pagament web o efectiu.

Com treballem?

La Junta de L’AFA es reuneix amb una periodicitat mensual. Les reunions estan obertes a la participació de tots aquells que vulguin col·laborar. En les primeres setmanes del curs es celebra l’assemblea general de famílies sòcies, en la que es fa el balanç de les activitats del curs anterior, es fa públic l’estat de comptes i es donen a conèixer les previsions del curs en marxa. L’assemblea és la reunió més important de l’any. L’assemblea ratifica la Junta que durà a terme la gestió anual, així com els seus càrrecs.

En les reunions mensuals es tracten temes importants per els nostres fills i filles i ens permet reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola. Es parla dels serveis que ofereix l’AFA, s’escolten noves propostes que realitzen les famílies, i que es transmeten a l’escola per tal d’estudiar-les. Aquí a més es reben les diferents queixes i dubtes que es tinguin sobre el que fa l’escola i L’AFA, i es miren de solucionar, el més aviat possible.

Objectius de l’AFA

  • Contribuïm a la millora de l’educació dels nostres fills i filles.
  • Fem de nexe entre famílies i escola quan cal.
  • Ens encarreguem de l’oferta de les activitats extraescolars.
  • Organitzem activitats que intentem que siguin enriquidores per a les families i per als alumnes.
Cistella de la compra
Desplaça cap amunt