ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

ASSOCIACIÓ AMPA  ESCOLA CREIXEN-TERRASSA, CULTURA PRÀCTICA

Benvolgudes famílies,

L’associació us convoca a l’ ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA DE
L’AMPA DE L’ESCOLA CULTURA PRÀCTICA
 que es celebrarà el proper 30 de
novembre de 2020 a les 19:30 hores, mitjantçant enllaç d’internet que us farem
arribar. En cas de no haver-hi quòrum suficient, l’assemblea es reunirà al dia següent, 1/12/2020 a les 19:30 hores, segons estableixen els estatuts.

Us animem a intervenir-hi activament. L’Assemblea és una excel·lent oportunitat per
conèixer les activitats de l’Associació en el curs que hem acabat, així com l’estat de
comptes de l’associació, i participar en la definició del pla de treball del curs que hem
començat. Volem proposar-vos un debat ric i plural on tothom pugui proposar millores
en benefici dels nostres fills/es i esperem envieu les propostes que creieu poden
millorar la nostra associació.

L’ordre del dia serà el següent:

 1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’any 2019.
 2. Renovació de membres de la Junta per caducitat dels càrrecs. La renovació afecta als càrrecs de President, Vice-President, Secretari, Tresorers i 5 vocals. Podeu presentar les vostres candidatures mitjantçant aquest correu electrònic fins 24 h abans de l’assemblea.
 3. Aprovació per part de l’assemblea de canvi de nom de l’associació i d’Estatuts per adaptar-los a la nova situació, proposant-se com a nou nom AFA CREIXEN TERRASSA.
 4. Aprovació dels nous estatuts. Els estatuts estan a la vostra disposició per consultarlos a la web de l’Ampa.
 5. Aprovar l’habilitació especial a qualsevol càrrec de la Junta per dur a terme els tràmits davant els registres corresponents.
 6.  Memòria de les activitats del Curs 2019-2020.
 7. Presentació de les activitats 2020-2021.
 8. Estat de comptes del curs 2019-2020
 9. Pressupost 2020-2021 i activitats previstes.
 10. Pròrroga carnet fins 31/12/2020 i gir de rebuts.
 11. Debat i aprovació de les Propostes del Pares.
 12. Precs i preguntes.

Agraïm la vostra atenció i us encoratgem a participar-hi amb la vostra presència i suport.

Us saludem afectuosament

JUNTA AMPA CULTURA PRÀCTICA

Associació esportiva Escola CreixenTerrassa – Cultura Pràctica

Benvolgudes famílies,

Els socis de l’associació esportiva Cultura Pràctica us convoca a l’Assemblea General Extraordinària que es celebrarà el proper 30/11/2020 a les 18.30 hores, en primera convocatoria i a les 19 hores en segona convocatoria, mitjantçant enllaç d’internet que us farem arribar, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de la disolució de l’associació per manca d’activitat.
2. Aprovació del remanent existent per destinar-los a l’ampa de l’escola.

Esperem la vostra assistència

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt