Assemblea General Ordinària 2022

Benvolgudes famílies,

Us comuniquem que el proper dia DILLUNS dia 21 de NOVEMBRE de 2022, a les 19:00 h en primera convocatòria i a les 19:20 h en segona convocatòria, tindrà lloc al racó de l’AFA, C/ Sant Pere, 38,  l’Assemblea General Ordinària anual de l’Associació de families de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola CREIXEN TERRASSA.

Us animem a intervenir‐hi activament. L’Assemblea és una excel·lent oportunitat per conèixer les activitats de l’Associació en el curs que hem acabat, així com l’estat de comptes de l’associació, i participar en la definició del pla de treball del curs que hem començat. Volem proposar-vos un debat ric i plural on tothom pugui proposar millores en benefici dels nostres fills/es.

Ordre del Dia:
1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’any 2022.
2. Altes i baixes membres de la Junta
3. Memòria de les activitats del Curs 2022-2023
4. Presentació de les activitats 2022-2023
5. Estat de comptes del curs 2021-2022
6. Pressupost 2022-2023
7. Debat i aprovació de les Propostes del Pares (1)
8. Precs i preguntes

Agraïm la vostra atenció i us encoratgem a participar‐hi amb la vostra presència i suport.
Us saludem afectuosament,

JUNTA AFA CREIXEN TERRASSA

NOTA: (1) Les propostes a què es refereix el punt 7 s’han d’haver lliurat a la Junta de l’AFA en un sobre tancat com a molt tard el 15 de novembre. Cal fer constar nom i cognoms de la persona que fa la proposta, telèfon de contacte i el curs que està fent el vostre fill/a.

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt