Informació legal, ús del website i acceptació

El present Avís Legal estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats per llei a posar a disposició dels consumidors i usuaris. En conseqüència, s’informa que aquest lloc web pertany a APA CULTURA PRÀCTICA

El domini d’internet www.afacreixenterrassa.cat és propietat de APA CULTURA PRÀCTICA, amb NIF G59508291, que té el seu domicili en Carrer Carrer Sant Pere, 08221 de Terrassa, Barcelona, ​​sent la seva adreça de correu electrònic afa@creixenterrassa.cat

ÚS DEL WEBSITE I ACCEPTACIÓ

L’accés a la website www.afacreixenterrassa.cat està condicionat a la plena acceptació de totes i cadascuna de les condicions d’aquest Avís Legal. Quan l’usuari accedeix i utilitza la web com a visitant s’entén accepta expressament les condicions. En el cas de disconformitat amb el mateix, s’haurà d’abstenir a l’accés a la website.

El visitant accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització del Portal té lloc sota la seva única responsabilitat.

El contingut del present Avís Legal pot sofrir modificacions sense necessitat d’avís als usuaris. S’entén que hi ha acceptació del mateix, per part de l’usuari, cada vegada que accedeix al website, de manera que l’acceptació s’entén respecte a l’Avís legal publicat al moment de l’accés al website. Per tant, cada vegada que s’accedeixi al lloc web, l’usuari haurà de llegir atentament el present Avís Legal, i si no ho fa serà responsabilitat única i exclusiva de l’usuari.

Així mateix, l’accés al website www.afacreixenterrassa.cat es troba sotmès a tots els avisos, condicions d’ús i instruccions que puguin modificar el present Avís Legal.

CONDICIONS DEL WEBSITE

L’usuari del lloc web assumeix, accepta i coneix, pel simple fet de visitar-lo, que les dades contingudes en el mateix sobre els productes i serveis, o qualsevol altra dada i informació, tenen únicament efectes informatius, com a mera informació introductòria per a l’usuari, podent contenir imprecisions o errors o simplement no estar actualitzats. Qualsevol decisió, basada en les dades informatives del website que puguin implicar conseqüències econòmiques per al propi visitant o per a tercers, sempre que no hagin estat contrastats prèviament, es produiran sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

APA CULTURA PRÀCTICA, es reserva el dret a usar els continguts de la website, a eliminar-los, limitar-los i impedir l’accés a ells, bé de manera temporal com definitiva.

L’accés a la informació i utilitats del lloc web no exigeix ​​una subscripció prèvia o la necessitat de registrar-se com usuari. No obstant això, per poder accedir a algun dels serveis oferts, pot ser necessari omplir un formulari. Com succeeix en el cas de sol·licitar informació o bé per sol·licitar ocupació. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades personals introduïdes a emplenar el formulari corresponent. L’usuari es compromet a mantenir les seves dades actualitzades.

DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts d’aquest website, incloent, sense que aquesta enumeració tingui un caràcter limitador:  textos, imatges, gràfics, informacions, logotip, àudio, vídeo, enllaços, així com el seu disseny gràfic i codis de font són propietat ben de APA CULTURA PRÀCTICA, bé d’aquells proveïdors de la mateixa i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual, de manera que, si no hi ha un consentiment exprés per part de APA CULTURA PRÀCTICA, no pot ser modificats, distribuïts, reproduïts o comunicats públicament .

EXONERACIONS DE RESPONSABILITAT

Aquests continguts són mostrats per la propietària del website amb efectes informatius per a aquelles persones interessades en els mateixos, sense que el seu accés comporti cap tipus de relació contractual ni comercial o professional.

El website ha estat creat per APA CULTURA PRÀCTICA. A la base de la bona fe i amb informació pròpia i d’aquells proveïdors.

APA CULTURA PRÀCTICA no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol índole causats per la falta de veracitat, integritat, actualització de les dades o informacions proporcionades per tercers, així com per aquells danys i perjudicis que pogués ocasionar la manca de continuïtat d’accés al servei.

Pel que fa als virus i als codis maliciosos, APA CULTURA PRÀCTICA no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol índole que puguin deure a la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents o fitxers de l’usuari.

Així mateix, APA CULTURA PRÀCTICA no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat produïdes per l’ús, per part de l’usuari d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegur o de danys, errors o inexactituds que es derivin del mal funcionament del mateix.

Desplaça cap amunt